Submenu

Vergroot samenhang gebied tussen Katwijk & Wassenaar

19-03-2018 2744 keer bekeken

Op verzoek van gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Adri Bom – Lemstra, heeft de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) een advies gegeven over de integrale ruimtelijke verkenning van het gebied tussen Katwijk & Wassenaar.

De verkenning is in opdracht van de beide gemeenten opgesteld. Een belangrijk onderdeel van het verkende gebied is het voormalige vliegkamp Valkenburg, inmiddels aangewezen als woningbouwlocatie. De provincie, de gemeenten Katwijk en Wassenaar en het Rijksvastgoedbedrijf zijn partners in de gebiedsontwikkeling.

Samenhangende inzet van het ruimtelijk ontwerp

De winst van de verkenning is volgens Veenenbos dat het dit gebied neerzet als een sterk ‘landschap’ met een centrale rol in de verstedelijkende Zuidvleugel en daarvoor concrete bouwstenen geeft. Als bouwstenen ziet hij: een kwaliteitssprong voor het landelijk gebied, duurzaam en bruikbaar water en de relatie met het Valkenburgse Meer. Tegelijk zijn er ook een aantal belangrijke kanttekeningen bij het onderzoek te plaatsen: een aantal premisses, belangrijk ontbrekend onderzoek en onderbouwing en verwarring over de reikwijdte. De provinciaal adviseur beveelt daarom aan het accent in het gesprek over het gebied tussen Katwijk & Wassenaar te leggen op die elementen die bijdragen aan het doel van de verkenning: het vergroten van de samenhang en daarmee de ruimtelijke kwaliteit van het hele gebied. Veenenbos: “Het gebied behoeft een samenhangende inzet van het ruimtelijke ontwerp en een onafhankelijke borging van de ruimtelijke kwaliteit.”

Doen, onderzoeken, bespreken

De PARK maakt in zijn advies de volgende driedeling: onderdelen van de verkenning die de partners zeker moeten uitvoeren, onderdelen die nadrukkelijk onderzoek verdienen en voorstellen waarover het gesprek kan worden gevoerd. Voorbeelden van uit te voeren plannen zijn: de Groene zone, de ecologische verbinding langs de tankgracht en de inrichting van de Mient Kooltuinen. Het op één peil, boezempeil, brengen van het hele gebied, inclusief de woonwijk alsook een nauwe relatie met en presentatie van de woonwijk aan het Valkenburgse Meer verdienen onderzoek.
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “Het advies biedt voldoende aanknopingspunten om met de partners in deze gebiedsontwikkeling verder te bespreken. Ik ga dan ook nog nader in gesprek met de provinciaal adviseur over het advies en mogelijke vervolgacties.”

Bekijk hier het advies over de integrale ruimtelijke verkenning gebied tussen Katwijk & Wassenaar

Cookie-instellingen