Submenu

Bedrijvigheid en wonen hand in hand in City Ports

07-02-2018 1884 keer bekeken

Rademacher&DeVries heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland en het College van Rijksadviseurs ontwerpend onderzoek gedaan naar de kansen die Zuid-Hollandse bedrijventerreinen bieden in relatie tot de woningbouwopgave.

City Ports

Het onderzoek stelt City Ports voor als schakelpunten tussen het grote logistieke landschap van de Rotterdamse haven en de toekomstige stad waar bedrijvigheid en wonen hand in hand gaan. City Ports zijn in feite Randstedelijke plekken waar grootschalige internationale vervoerketens worden gekoppeld aan kleinschalige en duurzame goederenstromen voor de stad. Het voorstel gaat de wildgroei van bedrijventerreinen tegen en maakt de terreinen weer onderdeel van de stedelijke leefomgeving. In het onderzoek is gekeken naar de onderliggende systemen en mechanismen die de positionering van bedrijventerreinen bepalen, zoals milieuzonering en infrastructuur. Verder is de potentie van de bestaande waterwegen  onderzocht in relatie tot  het regionaal functioneren en de organisatie van bedrijventerreinen.

Young Innovators

Young Innovators is een programma waarin het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle vakgenoten koppelt aan opdrachtgevers met grote ruimtelijke opgaven zoals herbestemming, duurzame energietransitie, nieuwe cultuurlandschappen en de wateropgave. Het onderzoek City Ports van Raemacher&DeVries  is onderdeel van het programma Young Innovators.

Bekijk het onderzoek: ZH bedrijventerreinen, de herintegratie van bedrijvigheid in de stad.

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen