Submenu

Een helder netwerk van water en groen voor stedelijk Zuid-Holland

09-11-2017 3151 keer bekeken

Tijdens het ontwerpcafé van de provincie Zuid-Holland op 9 november in Den Haag bespraken ontwerpers van overheden en ontwerpbureau’s de concept verkenning: ‘Stedelijk landschap en groenblauwe structuur’. Samen met de provincie Zuid-Holland heeft de PARK de opdracht gegeven voor de verkenning.

Samen met de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, Harm Veenenbos,  wil de provincie met de verkenning toewerken naar een aaneengesloten netwerk van groen en water in Zuid-Holland. Dit netwerk is nodig als een  gezonde leefomgeving voor de inwoners en als een vestigingsvoorwaarde voor de bedrijven. Daarnaast moet het ruimte bieden voor klimaatadaptatie en bijdragen aan een verstedelijkingsopgave met voldoende kwaliteit.

Kansen voor beleid

Het ontwikkelde perspectief in de verkenning biedt kansen voor de uitwerking van het omgevingsbeleid, de agenda richting het Rijk, de doorontwikkeling van de landschapstafels en de start van een aantal pilotprojecten in het stedelijk landschap.

Sander Klaassen, ontwerper gemeente Rotterdam, en lid van het kernteam: “De Schiezone is nu voorgesteld als een van de pilotprojecten. Dit biedt de mogelijkheid om de opgaven van de verschillende steden langs deze lijn te verbinden. Ook versterkt dit het groenblauwe netwerk op provinciale schaal.” Harma Horlings, landschapsarchitect bij Staatsbosbeheer en ook lid van het kernteam: “Het groenblauwe netwerk biedt ons de kans om de versnipperde groengebieden tot een samenhangend geheel te ontwikkelen. Daarnaast is Staatsbosbeheer bereid onze terreinen in het groenblauwe netwerk in te zetten voor de maatschappelijke opgaven, zoals de recreatiebehoefte van de stedeling, maar ook de klimaatadaptatie en de energietransitie.”

Partners

In een intensief proces van ongeveer een half jaar is gewerkt met een brede groep betrokken partijen (oa. provincie, gemeenten, Waterschappen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, ondernemers, ontwikkelaars) aan een gezamenlijk perspectief op het stedelijk netwerk van water en groen. De vier grote gemeenten in de provincie (Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht) maakten tevens deel uit van het kernteam. Het ontwerpteam, bestaande uit bureau marco.broekman urbanism research architecture, Vereniging Deltametropool en NOHNIK architecture and landscapes, hebben de verkenning uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen