Submenu

PARK Zuid-Holland geeft advies over kwaliteitsslag erfgoedlijnen

01-11-2017 4390 keer bekeken

Harm Veenenbos, PARK Zuid-Holland, heeft op verzoek van gedeputeerde Rik Janssen een advies uitgebracht over de voortgang van de kwaliteitsslag van de Erfgoedlijnen. Veenenbos constateert in het advies dat er meer focus zit in de ambities ten opzichte van de voormalige ‘stip op de horizon’.

Kwaliteit is een werkwoord

Naast lof over de kwaliteitsimpuls staan in het advies ook enkele punten voor het vervolg.

Harm Veenenbos: ‘Ik wil benadrukken dat kwaliteit een werkwoord is. Het geschetste werkproces moet in mijn ogen worden beschouwd als een cyclus, je moet het regelmatig updaten. Daarbij wil ik niet in enige mate afdoen aan het goede resultaat van de afgelopen tijd maar wel oproepen tot het bestendigen van de winst’.

Gedeputeerde Rik Janssen: “ Ik ben het eens met de constateringen en aandachtspunten in het advies van de PARK. lk hoop dat wij deze in de toekomst samen met de PARK en de erfgoedtafels kunnen oppakken.”

De punten in het advies kwaliteitsslag  Erfgoedlijnen zijn:

  • Maak scherpere analyses van de context van de erfgoedlijnen. Zoek de kansen;
  • Organiseer per lijn een wijze van kwaliteitsborging voor de komende jaren;
  • Pak de uitwisseling tussen de lijnen op als leerproces voor de komende jaren;
  • Organiseer ruimte voor een aantal boegbeelden binnen de erfgoedlijnen;
  • Stel de voorliggende ambitiebeelden regelmatig bij, prioriteer daarbij;
  • Organiseer een goede en professionele ondersteuning;
  • Geef het ruimtelijk ontwerp daarin een plek.

Wat is een erfgoedlijn?

Een erfgoedlijn is een geografische structuur die meerdere monumentale stippen met een gemeenschappelijk historisch verhaal verbindt tot een streep of lijn op de kaart. Er zijn zeven lijnen: de Limes, de Oude Hollandse Waterlinie, de Atlantikwall, de Landgoederenzone, de Trekvaarten, Goeree-Overflakkee en de Waterdriehoek. In de erfgoedlijnen werken eigenaars, verenigingen en belangenpartijen in het veld samen in  erfgoedtafels.

Lees het advies kwaliteitsslag erfgoedlijnen

Cookie-instellingen