Submenu

Inpassingsvisie verlengde Bentwoudlaan te weinig gebiedsgericht

10-10-2017 1312 keer bekeken

Advies PARK constateert dat de blik ‘nog te verkeerskundig en te weinig gebiedsgericht is geweest’ bij de inpassingsvisie Bentwoudlaan en de verkenning verbetermaatregelen voor Hazerswoude Dorp

In vervolg op de planstudie N207-zuid heeft de provincie Zuid-Holland een inpassingsvisie laten opstellen voor de verlengde Bentwoudlaan en een verkenning van de verbetermaatregelen voor Hazerswoude-Dorp.
Voor een volledig beeld van de effecten is door de gedeputeerde, de heer Vermeulen, aan de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit advies gevraagd over de uitkomsten en de voorgestelde maatregelen. Dit uit zich het sterkst bij de voorgestelde maatregelen rond Hazerswoude-Dorp maar ook bij de kop van de Verlengde Bentwoudlaan. Precies dat leidt tot de aanbevelingen voor aanvullende werkzaamheden: een schets voor de Hoogeveenseweg en de kop van de verlengde Bentwoudlaan en een ruimtelijke visie voor de maatregelen rond Hazerswoude Dorp.

Lees hier het advies N207-Zuid

Cookie-instellingen