Submenu

PARK presenteert werkprogramma 2017 – 2019

28-03-2017 2763 keer bekeken

Harm Veenenbos presenteerde zijn werkprogramma aan een gemêleerd publiek met meer dan 170 vertegenwoordigers van overheden en organisaties. Het programma is een pleidooi tot visievorming op de komende transities op het gebied van nieuwe verstedelijking, klimaatadaptatie en energietransitie.

Positieve reacties

Het verhaal werd door de aanwezigen instemmend ontvangen. Harma Horlings (Staatsbosbeheer), Michiel van Dongen (ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Boris Hocks (bureau Posad) reageerden ook positief op het programma. De drie waren op persoonlijke titel uitgenodigd per thema een eerste reactie te geven. Zo werd bijvoorbeeld de notie van Veenenbos gedeeld dat er een vierde landschap in Zuid-Holland is ontstaan: de landschapsstad. Harma Horlings pleitte daarbij voor het verbinden van de herinrichting en het beheer van de groene ruimte in de landschapsstad met de nieuwe transitieopgaven.
Michiel van Dongen gaf Veenenbos mee in zijn visie op dijk- en kadeversterking gebruik te maken van de kracht van het Nationaal Deltaprogramma en nodigde hem meteen uit voor een inspirerende samenwerking. Wat betreft het thema energielandschappen benadrukte Boris Hocks het belang om bij een beeldende verkenning van de feiten óók burgers en bedrijven te betrekken.

Cookie-instellingen