Submenu

GS bespreken werkprogramma adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

27-02-2017 1848 keer bekeken

Gedeputeerde Staten hebben met Harm Veenenbos, de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK), gesproken over de opzet van zijn werkprogramma. In dit werkprogramma staan de thema’s waarover Veenenbos de komende 3 jaar GS ongevraagd wil adviseren.

Gedeputeerde Staten hebben met Harm Veenenbos, de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK), gesproken over de opzet van zijn werkprogramma. In dit werkprogramma staan de thema’s waarover Veenenbos de komende 3 jaar GS ongevraagd wil adviseren.

Deze 3 thema’s zijn:

  • de kwaliteit van de Zuidelijke Randstad als ‘landschapsstad’
  • klimaatverandering en de wateropgaven
  • de energielandschappen: een verkenning van de ruimtelijke impact van duurzame energie.

Gedeputeerde Adri Bom: “Wij herkennen de prioriteiten die de PARK in zijn werkprogramma stelt. Vanuit het besef dat kwaliteit niet vanzelf ontstaat, houdt hij ons de komende jaren scherp op onze regierol voor een leefomgeving met kwaliteit.”

Provinciale kwaliteitsvisie nodig

Veenenbos benadrukte in het gesprek het belang van een provinciale kwaliteitsvisie op deze opgaven.

Naar zijn idee is ruimtelijke kwaliteit als begrip voldoende ingeburgerd in de provinciale organisatie. Ook heeft de provincie een ruimtelijk kwaliteitsbeleid waardoor zij projecten en ontwikkelingen kan bijsturen naar betere plannen. Maar ruimtelijke kwaliteit is in zijn impressie nog niet voldoende geoperationaliseerd in de programma’s.

Ruimtelijke kwaliteit op de agenda

De opgaven waar de provincie nu voor staat: nieuwe verstedelijking, klimaatadaptatie en energietransitie, hebben een dusdanige impact op het landschap, dat de provincie het volgens Veenenbos niet redt met bijsturen achteraf. De ontwikkeling van een kwalitatief landschap moet als doel mee worden gegeven bij het oppakken van deze opgaven. Veenenbos riep de bestuurders daarom in het gesprek op ruimtelijke kwaliteit meer op de agenda te zetten en mee te geven als opdracht aan de organisatie.

Werkprogramma

Veenenbos bespreekt het werkprogramma in maart met de provinciale statenleden. Daarna is het werkprogramma eind maart te bekijken op zijn website www.pazh.nl

Cookie-instellingen