Submenu

Veranderende omgeving moet prominenter in meerjarenprogramma’s groenontwikkeling

08-12-2016 3735 keer bekeken

Harm Veenenbos, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK), pleit voor een meer prominente plek van het 'veranderend landschap' in de meerjarenprogramma’s van de landschapstafels. Tijdens de conferentie: “Landschap maken wij samen” reflecteerde Veenenbos op de meerjarenprogramma's.

Plek voor verandering

Veenenbos steunt de ontwikkeling rond de groengebieden van de afgelopen decennia, waarbij de inzet van de provincie zich steeds meer richt op het landschap als geheel. De meerjarenprogramma’s zijn echter nog ongemerkt behoudend. Ze hangen volgens de PARK teveel aan de huidige kwaliteiten. Voor de nodige verandering ziet hij het ontwerp als een goed middel. Harm Veenenbos: “idealiter vindt de verdere verbreding van de groenontwikkeling plaats in samenhang met energietransitie en klimaatadaptatie. Die zullen in de komende jaren immers een belangrijke invloed hebben op ons landschap”.
In een landschapstafel werken overheden, terreinbeheerders en andere maatschappelijke partners samen aan recreatief groen en water, recreatieve infrastructuren, natuur en landschap.

Wie is Harm Veenenbos?

Veenenbos is sinds september 2016 de derde provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit. Begin 2017 zal Veenenbos zijn werkprogramma presenteren voor de komende drie jaar. Bekijk het introductiefilmpje van Harm Veenenbos.

Cookie-instellingen