Submenu

Wateratlas Zuid Holland

15-10-2015 2641 keer bekeken

In opdracht van de PARK heeft bureau LINT de Wateratlas Zuid-Holland gemaakt.

Zuid Holland heeft van oudsher een sterke relatie met het water. Het watersysteem dooradert de hele provincie en is sterk bepalend voor het beeld en gebruik van het landschap. Deze verbinding tussen landschap en het water vraagt om een integrale benadering. Het aanwezige watersysteem biedt namelijk veel kansen. Water kan de gebruiks- en belevingswaarde van de provincie versterken. Een aantrekkelijk en duurzaam waternetwerk maakt Zuid Holland daarnaast robuuster en veerkrachtiger.
Het doel van deze wateratlas is de vele informatie die beschikbaar is over het provinciale watersysteem bij elkaar te brengen en dit op een inzichtelijke manier te presenteren. Door de informatie op een eenduidige manier grafisch weer te geven en met elkaar te combineren kunnen dwarsverbanden worden blootgelegd. Vanuit de analyse kunnen de opgaven en potenties van het watersysteem in Zuid Holland worden geadresseerd.

De wateratlas is hier te downloaden.

Cookie-instellingen