Submenu

De kwaliteit van de metropolitane ruimte

23-02-2015 2083 keer bekeken

Vrijdag 20 februari heeft Abe Veenstra op uitnodiging van de PAL een lunchlezing gehouden over 'de kwaliteit van de metropolitane ruimte'.

Het betrof een duo-lezing met tevens een bijdrage van rijksadviseur Rients Dijkstra. Dijkstra gaf een toelichting op het onderzoek dat hij samen met de Vereniging Deltametropool uitvoerde naar duurzame verstedelijking en agglomeratiekracht in de Zuidelijke Randstad. De conclusie hiervan is dat er binnen het bestaand stedelijk gebied voldoende ruimte is om de komende decennia de vraag naar nieuwbouw te accomoderen.  Abe Veenstra hield in zijn  bijdrage een pleidooi voor een samenhangende benadering van stad en land in de Zuidvleugel; gericht op verbetering van de kwaliteit van de metropolitane ruimte. Het bestaande stelsel van watergangen en dijken biedt daarbij kansen voor de ontwikkeling van een samenhangend en verbindend netwerk. De presentatie kunt u hier terug vinden.      

 

Cookie-instellingen