Submenu

Molenbiotopen in Zuid-Holland

18-05-2020 2645 keer bekeken

“Kies in de steden voor een bredere afweging rond het belang van de molens”, stelt Harm Veenenbos, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) in zijn advies ‘Molens in beeld’ over de Molenbiotopen in Zuid-Holland.

Het advies van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit is om van het huidige beleid uit te blijven gaan Het advies van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit is om van het huidige beleid uit te blijven gaan maar voor het stedelijk gebied de mogelijkheid op te nemen van een ‘afwijking’. In een meerderheid van de gevallen functioneert het beleid nu goed. De afwijkingsmogelijkheid geeft waar het knelt, in de steden, de ruimte voor een bredere inzet van de cultuurhistorische betekenis van de molens.

Landschapsplan

Met de afwijking ontstaat de ruimte om de dialoog aan te gaan en de best passende oplossing te zoeken. Gemeenten die gebruik willen maken van de afwijking worden verplichten tot het opstellen van een ‘landschapsplan’. Dit plan moet een aanpak rond vijf aspecten van de cultuurhistorische betekenis van de molen – windvang, zicht, positie, status en maatschappelijke invulling – in beeld brengen. 

Vaste regels, eenzijdige focus

In het kort komt het er op neer dat de beleidsregels beperkingen opleggen aan ontwikkelingen binnen een straal van 400 meter van elke molen. Deze vaste maat en de regels vormen een heldere maar tegelijk ook inflexibele verordening zo is de ervaring. In Zuid-Holland is een toename van het aantal plannen voor hoogbouw, in het bijzonder rond stationslocaties. Verdichting van deze locaties is een uitgangspunt in veel ruimtelijk beleid. In dergelijke gevallen leidt een afweging van de belangen door GS vaak tot een ontheffing.

De focus, de loop van de procedure van de ontheffing en de uitkomst worden door velen op dit moment als onbevredigend ervaren. Het gesprek richt zich met de huidige regels veelal puur op een ontheffing, het gesprek over andere aspecten van de molens is in de praktijk dood.

Zuid-Holland is molenland

In de provincie staan momenteel 224 molens, een vijfde van het Nederlandse molenbestand. De provincie beschermt de molens met een zogenaamd molenbiotoop. Momenteel wordt ervaren dat deze bescherming, in met name stedelijk gebied, onder druk staat. En de verwachting is dat dit in de nabije toekomst verder toe zal nemen. Dat was de aanleiding voor Willy de Zoete, gedeputeerde cultuur, en Anne Koning, gedeputeerde ruimte, om aan de PARK advies te vragen over het huidige beleid.

Lees het advies 'Molens in beeld'

 

Cookie-instellingen